1992

Základná škola, spoločné triedne foto. Základná škola, spoločné triedne foto.

Fotografie zo základnej školy...