Skladanie Rubikovej kocky
(wray 1999)

pravá = otočiť pravú (na prvom obrázku zelenú) stenu v smere hodinových ručičiek
pravá = otočiť pravú (na prvom obrázku zelenú) stenu proti smeru hodinových ručičiek

1. Umiestnenie hranových kociek (biela a nejaká); nemení ostatné hranové kocky hornej vrstvy
    typ 1

        pravá
  typ 2

        horná           predná               horná
  typ 3

        pravá            horná (typ2)          predná               horná
  typ 4

        pravá            pravá (typ1)
  typ 5

        spodná         pravá (typ4)       pravá (typ1)
  typ 6

        predná             pravá               predná
Iné typy možno previesť na uvedené použitím niektorých s predošlých ťahov
2. Umiestnenie rohových kociek (biela a nejaké dve farby); nemení ostatné hranové ani rohové kocky hornej vrstvy
  typ 1

   pravá               spodná           pravá
  typ 2

        predná             spodná           predná
  typ 3

        predná               ľavá              spodná              spodná             ľavá                 predná
Iné typy možno previesť na uvedené použitím otočenia spodnej vrstvy, alebo niektorých s predošlých ťahov (ak sú v hornej vrstve, ale nesprávne orientované)
3a. Umiestnenie hranových kociek strednej vrstvy; nemení ostatné hranové ani rohové kocky hornej vrstvy
  typ 1

    predná           spodná              predná           spodná             predná               spodná           predná

    spodná          predná
  typ 2

        pravá              spodná               pravá               spodná               pravá            spodná               pravá

       spodná               pravá
Iné typy (všetky potrebné kocky sú v strede), možno previesť na uvedené použitím hociktorého s predchádzajúcich dvoch ťahov (kocka sa vybije). Inak vždy použijeme ťah na kocku, ktorá sa pootočením spodnej vrstvy dá dostať do jednej z dvoch uvedených pozícií (skúšame najskôr tie čo idú). Ak ostane kocka v strednej vrstve, ale naopak, opäť použijeme niektorý s tých dvoch ťahov.
3b. Umiestnenie hranových kociek strednej vrstvy; nemení ostatné hranové, mení jednu rohovú kocku hornej vrstvy
  typ 1

        pravá            spodná               pravá
  typ 2

      predná           spodná             predná
Vždy si natočíme hornú vrstvy tak aby sme mali zničený len jeden roh. Je teda rozumné skladať vo fáze 2 iba tri rohy.
Takýmto systémom dostaneme na svoje miesto tri hranové kocky (jedno miesto si necháme voľné), cez toto miesto dostaneme do hornej vrstvy chýbajúcu bielu kocku (tak ako je uvedené v 2). Na poslednú hranovú kocku zo strednej vrstvy použijeme niektorý z ťahov v 3a.
4. Vytvorenie kríža v spodnej vrstve (pre lepšie vysvetlenie si celú kocku otočíme, teda spodná vrstva sa stáva hornou), nemení žiadnu hotovú vrstvu.
  typ 1

        pravá               predná                horná           predná               horná               pravá
  typ 2

        pravá                horná                predná           horná               predná              pravá
Ak nie je ani jedna hranová kocka poslednej vrstvy na svojom mieste použijeme ľubovoľný s predošlých dvoch ťahov.
5. Správne natočenie rohov poslednej vrstvy. (pre zložitosť ťahov nie je zobrazený celý ťah) Ťahy osamote nezanechavájú veľa vecí na svojom mieste, spolu vrátia všetko v hotových vrstvách do pôvodného stavu.
  typ 1

predná dolná predná dolná predná dolná predná dolná
  typ 2

dolná predná dolná predná dolná predná dolná predná
Pozor ťahy robiť spolu. Efekt sa dostaví až keď pootáčame všetky rohy. Tiež nemožno otáčať celou kockou; po urobení niektorého z ťahov a prechode na ďalší neotáčame celú kocku, ale iba hornú vrstvu, tak aby bol roh s ktorým ideme točiť na pravom hornom mieste.
6. Správne umiestnenie rohov poslednej vrstvy. (pre zložitosť ťahov nie je zobrazený celý ťah) Nemení hotové vrstvy.
  typ 1 (roh ktorý nie je vidieť, je na svojom mieste, ostatné tri treba "točiť" proti smeru hodinových ručičiek)

predná predná horná ľavá ľavá horná pravá pravá horná ľavá ľavá horná pravá pravá predná predná
  typ 2 (roh ktorý nie je vidieť, je na svojom mieste, ostatné tri treba "točiť" v smere hodinových ručičiek)

pravá pravá horná zadná zadná horná predná predná horná zadná zadná horná predná predná pravá pravá
Ak náhodou nie je ani jeden roh na svojom mieste, alebo sú na svojom mieste až dva, urobíme ľubovoľný s predošlých dvoch ťahov.
7. Správne umiestnenie hranových kociek poslednej vrstvy. (pre zložitosť ťahov nie je zobrazený celý ťah) Nemení nič ostatné.
  typ 1 (hranová kocka, ktorá je na správnom mieste je na ľavej stene, tretia nesprávne umiestnená je na zadnej stene, "rotujem" rohy proti smeru hodinových ručičiek)

pravá pravá horná pravá horná pravá pravá horná pravá horná pravá horná horná pravá
  typ 2 (hranová kocka, ktorá je na správnom mieste je na ľavej stene, tretia nesprávne umiestnená je na zadnej stene, "rotujem" rohy v smere hodinových ručičiek)


pravá pravá horná pravá horná pravá pravá horná pravá horná pravá horná horná pravá
Ak nie je ani jedna hranová kocka na svojom mieste urobím hociktorý s predošlých dvoch ťahov.


Tak a Rubikova kocka je zložená. Tento návod nie je celkom z mojej hlavy, niektoré ťahy som sa naučil z akéhosi časopisu z 70tych rokov ale názov si naozaj nepamätám...