Nevzali sme si sprievodcu (zdala sa byť zbytočne drahá a - však zvládneme aj sami :) čiže neviem povedať kde presne je toto, a čo sú tie kamene rozhádzané v džungli, ale istotne sú to pozostatky čohosi čo slúžilo pri náboženských obradoch - tak ako všetko čo súvisí s pyramídami...
naspäť

Summer of Photography 2007, Mexico
10/2007